1479477_10201292894269457_1062526125_n

هُنرهای جدید و درک مفاهیم

منتشر شده در روزنامه ی بهار امین شاهد هنر، ماهیتی است نامحدود و سیّال. پس هنگامی که می گوییم حوزه ی هنر یا دایره ی هنر، در واقع از ابتدا راهِ تنفس را بر آن بسته ایم. اما این ماهیّتِ نامحدود و سیّال نیز در ذهن تک تک ما دارای چارچوب هایی است که با […]

ادامه‌ی مطلب
parviz tanavoli 065-1 copy

از فرهاد کوه کن تا پرویز تناولی و دیگر هیچ

به بهانه ی نمایشگاهِ مجسمه های پرویز تناولی در نگارخانه ی ماهِ مِـــــهر منتشر شده در شماره ی ۲۴ ماهنامه ی “تجربه” | مهر ۱۳۹۲ | امین شاهد | اگر این را بپذیریم که هنرمند می تواند گاهی تنها نقش یک گزینش گر را در ایجاد و ارائه ی یک اثر داشته باشد، می توانیم […]

ادامه‌ی مطلب