23

فراجهش برایِ ابد

جلسه ی تبیینِ نمایشگاه فراجهش، کوششی در بازنمایی مفهوم فرگشت
پنجشنبه- بیست و نهم تیرماه-ساعت ۱۵ الی ۱۷- سالن امیرخانی، خانه هنرمندان ایران
نمایشگاه فراجهش که کوششی است در بازنماییِ مفهوم فرگشت در حوزه ی زیست -جامعه شناسی در دو فاز عکس بنیان و مجسمه های مفهومی مردادماه امسال با حمایت گالری ابد و در آن مکان برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه با نمایشگاه گردانی امین شاهد در بخش عکس و مدایاهای وابسته و هیربد همت آزاد در بخش حجم و مجسمه برگزار می گردد.
جلسه ی پیش از نمایشگاه در تبیینِ مفهومِ فرگشت و عواملِ زیست-جامعه شناسانه ی آن، با حضور نمایشگاه گردان ها، دکتر محمدرضا مریدی پژوهشگر جامعه‌شناسی و اقتصاد هنر، دکتر فوآد نجم الدین پژوهشگر و مدرس هنر و زروان روح بخشان مدرس و منتقد هنرهای تجسمی روز پنجشنبه بیست و نهم تیرماه با حضور مدعوین، خبرنگاران و هنرمندان در محل سالن امیرخانی خانه هنرمندان ایران، راس ساعت پانزده برگزار می شود.
برگزارکنندگان این نمایشگاه در توضیح مفهوم فرگشت و بازنمایی آن چنین نوشته اند:
“تکامل زیستی یا فرگشت عبارت است از دگرگونی در ویژگی های فنوتیپی موروثی که در طی زمان در جمعیت های
انتخاب طبیعی صورت می پذیرد. اما آن چه حائز اهمیت است، چگونگی تشکیل گوناگونی ژنی است که یا از جمعیت
های دیگر تامین می شود یا از درون جمعیت با سازوکاری متفاوت به نام »جهش«
جهش یا نقص ترکیبی … حاصل عواملی ناشناخته یا غیر متجانس با بستر خود می باشد که نهایتا عملکرد قابل پیش بینی
ندارد. اما مهم ترین عامل حدوث تنوع ژنتیکی به عنوان ماده خام برای فرایند انتخاب طبیعی و نهایتا فرگشت می باشد.
حدوث اتفاقی که فی الذاته نقص بشمار می آید اما بالقوه امکانی ایجاد می کند که در صورت هم سویی با شرایط منجر به
ایجاد و خلق گونه ای جدید یا تکامل می شود. جهش گاهی به صورت بروز نوعی آریتمی در روند ریتم وار حوزه مورد نظر و نهایتا ظهور نوع متفاوتی از ریتم عمل می کند. انسان محوری ،غیرمتجانس بودن عوامل جهش، ابهام در نتیجه و عملکرد ،همسو نبودن با طراحی هوشمندانه می تواند از محورهای ارجاعی برای فرگشت باشد . در صورت تعمیم تئوری فرگشت به تکامل اجتماعی/ فرهنگی بشر، تنوع خرده روایت های فرهنگی به عنوان ماده خام
برای انتخاب طبیعی عمل می کند که در پیامد فرگشت می تواند مقدمه ای برای ظهور گونه ای جدید از خوانش و فرهنگ
باشد. از عوامل مهم برای ایجاد این تنوع و تفاوت های فرهنگی ، ظهور رخدادها و اتفاق هایی است که مسیر حرکت
عادی جامعه را تغییر می دهد و نقش جهش را در بستر ژنتیکی انسان دارد.
- تعمیم تئوری فرگشت از حوزه های زیست شناسی و زیست جامعه شناسی به حوزه هنری – بازنمایی رویکرد های تئوری فرگشت – تجسم نقاط عطف و افق هایی از تاریخ این رویداد ازگذشته تا ابد فراتر از مدول های دانشمندن حوزه می تواند مدخل ورود هنرمند برای تراوش و تجسم ایده باشد.”
گفتنی است نمایشگاه پیش رو حاصل تحقیق، پژوهش و تبادل نظر برگزارکنندگان با هنرمندان و پژوهشگران و منتقدان، از پاییز سال نود و پنج است و هنرمندانی چون: مجید کورنگ بهشتی، کورش ادیم، مهدی مقیم نژاد، صمد قربان زاده، زهرا خرمی، صالح تسبیحی، امید شلمانی، زروان روح بخشان، محمدعلی فاموری و مهدی طالقانی در بخش عکس و هادی عرب نرمی، حسین علی عسگری، سیاوش امیری راد، پرستو پرنور، رضا تائبی، هادی محبعلی و هربد همت آزاد در بخش حجم و مجسمه آثار خود را که برپایه ی موضوع و مفهوم مورد نظر ایجاد شده، بنمایش خواهند گذاشت./ انتهای خبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>